HIQ: 专注于教育领域,我们聆听未来的声音,为全球教育行业的客户提供极致多元的产品和空间解决方案。

公共空间

CANDY Sofas

CANDY 沙发
联系我们

产品介绍

  • 实木框架粘贴切割泡棉
  • 烤漆脚框架
  • 产品尺寸

    CANDY-D : W 1100 x D 660 x H 730 x SH 450 ±10 mm.
    CANDY-S : Ø 450 H 430 ±10 mm.
    CANDY-XS : Ø 330 H 325 ±10 mm.