HIQ: 专注于教育领域,我们聆听未来的声音,为全球教育行业的客户提供极致多元的产品和空间解决方案。

活动+图书馆空间

DP Chair

DP 椅
联系我们

产品介绍

 • 曲木框架粘贴切割泡棉
 • 电镀框架
 • 多种脚型可选
 • 附加信息
  (颜色可订制)
  产品尺寸

  DP-04(铝合金固定脚) : W 700 x D 590 x H 820 (SH 440) ±10 mm.
  DP-06(固定脚万向脚垫) : W 700 x D 590 x H 820 (SH 440) ±10 mm.
  DP-06s(五爪活动轮) : W 700 x D 590 x H 820 (SH 440) ±10 mm.
  DP-06(原木脚) : W 700 x D 590 x H 820 (SH 440) ±10 mm.